12:37י״ב:ל״ז
1 א

על מעלות עיר דוד - הם מדרגות החומה.