12:25י״ב:כ״ה
1 א

באסופי השערים - האל"ף נוסף והטעם שומרי הספים.