12:12י״ב:י״ב
1 א

ולשריה ומריה - הלמ"ד מורה כי שריה ראש למריה, או הדבר הפוך.