11:36י״א:ל״ו
1 א

ומן הלוים מחלקות יהודה - פירש: שישבו במחלקות יהודה עד לבנימן.