11:23י״א:כ״ג
1 א

ואמנה על המשוררים - קיום ותוקף וכן אנחנו כורתים אמנה, ליד המלך למצותו.