11:21י״א:כ״א
1 א

וציחה וגישפא על הנתינים - פירוש פקידים.