11:17י״א:י״ז
1 א

ראש התחלה יהודה לתפלה - והטעם אסף הוא הראש ובתחלת השירות הוא יהודה לעת התפלה ראשונה, ואחרי כן אחיו ובני יהודה על הנכון וכן יהושיע ה'.

2 ב

ובקבוקיה משנה מאחיו - להיות משנה לאסף.