11:16י״א:ט״ז
1 א

ושבתי ויוזבד על המלאכה החיצונה - שהוא מחוץ לעיר, לצורך בית האלהים.