10:38י׳:ל״ח
1 א

ופרי כל עץ תירוש - כן הוא פרי תירוש ויצהר.

2 ב

המעשרים - לוקחי המעשר.