10:32י׳:ל״ב
1 א

המקחות - שם דבר מן לקח כטעם ממכר.

2 ב

ושבר - בחטים ושעורים.