1:6א׳:ו׳
1 א

קשבת - תואר דבר על משקל עורת.

2 ב

יומם ולילה - דבק עם מתפלל, והפירוש מתפלל היום ואתפלל יומם ולילה פעמים רבות, על בני ישראל תשמע תפילתי או היום שלם.

3 ג

ופירוש יומם ולילה – כי היום עם הלילה יקרא יום.