1:4א׳:ד׳
1 א

ישבתי ואבכה - ישבתי לארץ או ישבתי משומם.