3:10ג׳:י׳
1 א

וירא האלהים - שיאמינו בו. וככה ביתרו: לפני האלהים.

2 ב

וינחם - דברה תורה כלשון בני אדם.