4:3ד׳:ג׳
1 א

ואל, ידו - פועל עתיד תחת עבר, והעד: וידו אבן בי. גם נכון הוא להיותו עבר, רק יהיה מפעלי הפעל. והנה מצאנו לידות, שיורה על עלומי הה"א.

2 ב

ויתנו - הילד הישראלי במחיר זונה, בעבור זנות.

3 ג

והילדה מכרו ביין - בדמי יין להשתכר עם הזונה, כי כל זונה במקרא היא כמשמעה, חוץ מן: והזונות רחצו, שהוא כמו אזניך כי האלף נוסף.