4:18ד׳:י״ח
1 א

והיה, יטפו - יזלו, דרך משל כשמן מחלמיש צור.

2 ב

וכל אפיקי - מקומות חזקים ואינם רבים.