4:17ד׳:י״ז
1 א

וידעתם כי, שוכן בציון וזרים לא יעברו בה עוד - אם ישמרו תורת השם וככה דברי זכריה: ושכנתי בתוכך וככה אמר בסוף: והיה אם שמוע תשמעו בקול ה', אז יתקיים כל זה.