4:15ד׳:ט״ו
1 א

שמש - קדרו עליהם, כאשר היה לפני בא יום ה'.