4:14ד׳:י״ד
1 א

המונים - יפלו.

2 ב

כי קרוב יום ה' - להנקם מהם.