4:11ד׳:י״א
1 א

עושו - התקבצו ומגזרת עיש שהם ז' כוכבים, לעולם לא יתפרדו כי הם בגלגל העליון והם נראים בקיץ ובחורף בארץ.

2 ב

הנחת - כמו הורד, ואלה דברי הנביא והטעם הוריד השם.

3 ג

גבוריך - שם, והם המלאכים כנגד העירו הגבורים וזאת המלה ידועה בתרגום, וככה נחת גדודיה על עפר נחת. ויפת אמר: שמה ישבר השם גבוריך אתה האויב הבא כמו ונחתה קשת נחושה.