4:10ד׳:י׳
1 א

כתו אתיכם - כמו: את מחרשתו ואת אתו.

2 ב

ומזמרותיכם - שיזמרו בהם הזמורה.

3 ג

החלש - יתחזק.