2:8ב׳:ח׳
1 א

ואיש - דרך משל.

2 ב

גבר - מין הזכר ובעבור שהזכיר כגבורים ירוצון.

3 ג

ובעד השלח - כלי מלחמה כמו מעבור בשלח ואין משלחת במלחמה.

4 ד

לא יבצעו - כמו ולא יפצעו וכמוהו: ובצעם בראש כולם.