2:5ב׳:ה׳
1 א

כקול - הטעם כי המרכבה איננה הולכת על מקום גבוה ואלה על ראשי ההרים.

2 ב

בקול להב אש - שיראה למעלה.

3 ג

ערוך מלחמה - מערכה אחר מערכה.