2:3ב׳:ג׳
1 א

לפניו - דרך משל על הארבה.

2 ב

וגם פליטה - אין דבר שנפלט ממנו.