2:27ב׳:כ״ז
1 א

וידעתם - לולי כבודי שהוא בתוככם לא היה זה, על כן יבטחו בי מהיום והלאה ולא יבושו לעולם.