2:25ב׳:כ״ה
1 א

ושלמתי - זה יורה שבכל שנה שעברה בא מין אחד ועתה באו ארבעתן, והיה להם שובע גדול.