2:22ב׳:כ״ב
1 א

אל תראו בהמות שדי - כנגד: גם בהמות שדי תערוג אליך.

2 ב

כי דשאו נאות מדבר - הפך: ואש אכלה נאות מדבר.

3 ג

כי עץ נשא פריו - הפך: כל עצי השדה יבשו.