2:21ב׳:כ״א
1 א

אל תראי - כנגד ונורא מאד.

2 ב

גילי - כנגד מספד.

3 ג

כי הגדיל השם לעשות – טוב, כנגד כי הגדיל הארבה להרע.