2:20ב׳:כ׳
1 א

ואת הצפוני – חיל הארבה שבא מפאת צפון

2 ב

וטעם אל ארץ ציה – שלא ימצא מה יאכל.

3 ג

הקדמוני - הוא המזרחי והאחרון המערבי ושניהם כנגד ירושלם, והנה בהיותם בארץ שממה ימות.

4 ד

צחנתו - כמו באשו ואין ריע לו, רק הטעם כפול.