2:2ב׳:ב׳
1 א

יום - כדרך: וכסה את עין הארץ וטעם כשחר רגע אחד הפרוש.

2 ב

עם - חבור וכמוהו ארזים לא עממוהו לא התחברו עמו במערכת אחת, וככה קראו גוי.

3 ג

לא נהיה - לבוא ארבעה מינים יחד.