2:19ב׳:י״ט
1 א

ויען - את הכהנים הבוכים.

2 ב

מלת ושבעתם – כמו מלא גם חסר.

3 ג

ולא אתן אתכם - שיפוצו לבקש לחם כאשר אמרו מצרים נתנו יד.