2:17ב׳:י״ז
1 א

בין - אין נכון לבכות בבית השם בהיכל לפניו.

2 ב

לחרפה - רעב.

3 ג

למשל בם גוים - כי הרעבים יברחו אליהם ואם באו אליהם, אין כח בהם להלחם.