2:14ב׳:י״ד
1 א

מי - הטעם אולי השם ישוב והשאיר זה החיל ברכה, שיעשו ממנו מנחה ונסך.