2:10ב׳:י׳
1 א

לפניו - רגזו אנשי הארץ.

2 ב

שמש וירח - קדר עליהם, כמו: עד אשר לא תחשך השמש.