1:5א׳:ה׳
1 א

הקיצו - פועל עומד ולא ימצא זה הטעם יוצא.

2 ב

עסיס - מגזרת ועסותם רשעים כי ידרכוהו ברגל: