1:20א׳:כ׳
1 א

גם - דרך משל, כי עצי השדה צועקים.

2 ב

גם בהמות, תערג - כל אחת ואחת כדרך: בנות צעדה.

3 ג

כי יבשו אפיקי מים - המקומות ששם מים רבים עמוקים, כי אין להם מים לשתות.