1:18א׳:י״ח
1 א

מה, נבוכו - כמו: נבוכים, כי השורק בא תחת חולם נבוכו על משקל נכונו ללצים שפטים.

2 ב

נאשמו - כמו: תאשם שומרון.