1:14א׳:י״ד
1 א

קדשו - כמו הכינו.

2 ב

עצרה - שלא יעשה אדם מלאכה. ויפת אמר: קהלת, כמו עצרת בוגדים.

3 ג

אספו - אתם זקנים.

4 ד

כל יושבי - ארץ ישראל.

5 ה

בית ה' - בחסרון מלת אל.