1:12א׳:י״ב
1 א

הגפן הובישה - דרך משל וכן הוביש ששון.