1:11א׳:י״א
1 א

הובישו - אכר תואר והאל"ף שורש ואין כמשקלו.