54:17נ״ד:י״ז
1 א

כל כלי יוצר. שיוצר עליך, להיותו לא יצלח, רק ישבר, הנה יוצר מהבנין שלא נקרא שם פועלו על משקל יוסר (ויקרא ד' ל"ה):

יוצר עליך That is formed against thee. Shall not prosper, to become what it is destined to be; but it will be broken. יוצר Is formed. It is Hophal, similar in form to יוסר is taken away, (Lev. 4:35).

2 ב

וכל לשון וגו'. הנה פירוש זה כל כלי:

And every tongue, etc. This is the explanation of any weapon, etc.33This same opinion, that the phrase every tongue, etc., is the explanation of the preceding verse, is indicated by I. E. in his remark on ver. 16, at the beginning, It is a figurative expression.

3 ג

תרשיעי. הטעם שיאמינו הגוים בתורה, וישראל יראום רשעת דתיהם:

Thou shalt condemn. All nations will accept the religion of Israel, who will prove to them the falsity of the faiths they have hitherto followed.

4 ד

זאת נחלת עבדי יי. מהשם, על התורה או על ארץ הצבי:

The heritage which they will receive from the Lord, that is, the Law or the Holy Land.