27:26כ״ז:כ״ו
1 א

נשיקה. עם למ''ד ביד או בכתף או בצואר ובלי למ''ד בפה

Kiss. With a lamed, it is on the hand or on the shoulder or on the neck, and without a lamed it is on the mouth.