9:4ט׳:ד׳
1 א

הולך וגדל. שם הפועל מבנין הקל והנה הוא כשם התואר.