9:26ט׳:כ״ו
1 א

על כל דברי האגרת הזאת. מגזרת אגרה בקציר מאכלה והטעם מחברת המלים.

2 ב

ומה ראו. בעבור שראו הפלאים.

3 ג

ומה הגיע. באמצעות האזנים.