9:2ט׳:ב׳
1 א

נקהלו היהודים. לאות כי היה להם ערים בשושן.