8:15ח׳:ט״ו
1 א

ותכריך. זאת הלשון יודעה בדברי קדמונינו ז"ל והטעם כאדרת שיעולף בה.

2 ב

בוץ. הוא הבד והוא מין ממיני פשתים במצרים והוא דק ויקר.

3 ג

והעיר שושן. ששם היהודים.