8:10ח׳:י׳
1 א

רכבי הרכש. מרכוש המלך שאין כמותם.

2 ב

האחשתרנים. י"א הפרדים.

3 ג

הרמכים. הן הסוסיות וכן בלשון ישמעאל שרוב מתכונתה כדרך לשון הקדש ובני הסוסיות חזקים מבני האתונות.