6:13ו׳:י״ג
1 א

ויאמרו לו חכמיו בבוא איד הרשע לא יתנבאו אוהביו עליו טוב.