5:9ה׳:ט׳
1 א

ולא זע. והוא חסר פ"א כמו והיום רד מאד מגזרת יחגרו ביזע, והנכון בעיני שהוא מן השניים כמו ביום שיזועו כטעם פחד ותנועה.