5:1ה׳:א׳
1 א

ותלבש אסתר מלכות. הטעם לבוש מלכות כי מלת ותלבש לעדה. נכנסה אל החצר הפנימית ושומרי השער לא יכלו לדבר לה מאומה כי היא המלכה.