4:2ד׳:ב׳
1 א

כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. כי הוא דרך בזיון במלכות.